Profesor Henryk D±browski (1927-2006)

Mistrz rysunku, wybitny architekt, współtwórca Warszawskiej Szkoły Rysunku. Wieloletnia działalno¶ć dydaktyczna, naukowa i artystyczna na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1951-2006). Nauczyciel rysunku dla wielu pokoleń architektów. Wieloletni Kierownik Katedry, Zakładu i Pracowni rysunku na Wydziale Architektury. Otrzymał tytuł profesorski w 1992 roku.
Kompozycje rysunkowe, graficzne i malarskie eksponowane na wielu wystawach i pokazach indywidualnych i zespołowych w kraju i za granic±. Profesor Henryk D±browski okre¶lany jest niejednokrotnie przez znawców rysunku "polskim Piranesim".

Ważniejsze wystawy indywidualne:
1. Kazimierz Dolny - Kamienica Celejewska (VIII/IX 1962) - "Rysunki Henryka D±browskiego" - prezentowano 45 prac.
2. Rzym - Palazzo Venezia, Sala Kapitularna ("Sala Barbo") - XII 1964 "Visioni architettoniche della Polonia" - prezentowano 48 prac.
3. Warszawa - SARP (IV/V 1971) "Rysunki Henryka D±browskiego" - prezentowano 40 prac.
4. Paryż - Stacja Naukowa P.A.N. (V 1980) "Architecture et paysage polonais dans les dessins de Henryk D±browski" - prezentowano 40 prac.
5. Wiedeń - Instytut Polski (IV-V 1986) "Denkmäler der Polnischen Baukunst" - "Zeichnungen und Aquarellen von Henryk D±browski" - prezentowano 63 prace.
6. Warszawa - Poltechnika Warszawska - Mała Aula (III 1989) "Wspomnienie słońca Italii" - "Ricordo del sole d'Italia" - rysunki, grafiki, malarstwo Reginy i Henryka D±browskich: prezentowano 50 prac.
Ważniejsze pokazy zespołowe (prace Henryka D±browskiego):
Białystok (X/XI 1973 - 25 prac), Berlin (II/III 1978 - 28 prac), Moskwa (IV/V 1978 - 12 prac), Glasgow (IV/V 1979 - 10 prac), Warszawa - Królikarnia (IV/V 1981 - 12 prac), Warszawa - Galeria Sztuki Domu Wojska Polskiego (I 1989), liczne wystawy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Rysunki i opracowania graficzne były publikowane w licznych wydawnictwach.
Czynny projektant w realizacjach architektonicznych w zabytkowym zespole miejskim Kazimierza Dolnego (m. in.: kamienice przy ulicy Senatorskiej i Klaszotrnej, spichlerz "Pod Wianuszkami").
Jest autorem projektu współczesnej wersji graficznej herbu Kazimierza Dolnego, w oparciu o studia i badania heraldyczne (1994).
Opracowywanie dla Rektora Politechniki Warszawskiej wzorów rysunkowych i komponowanie formy graficznej dokumentów-dyplomów na pergaminie, honorowego tytułu naukowego Doktora ?Honoris Causa" w latach 1956-2006.
Około 100 kompozycji rysunkowych, graficznych i malarskich znajduje się w prywatnych państwowych zbiorach oraz kolekcjach w Rzymie, Londynie, Paryżu, Madrycie, Genewie, Lugano, Nowym Jorku.
Rysunki Henryka D±browskiego na temat architektury polskiej znajduj± się do dzi¶ w zbiorach Muzeum w Rapperswilu.