Zasady nabywania replik - giclée dzieł Profesora Henryka Dąbrowskiego

Niektóre dziełą Hehryka Dąbrowskiego oferowane są w postaci replik - giclée. Giclee zostały wykonane w oparciu o nowoczesne technologie oraz materiały najwyższej jakości i trwałości.
W ofercie mamy dwie edycje prac, o limitowanym nakładzie. Prace w formacie rzeczywistym (50 sztuk) oraz zmniejszenia (200 sztuk).

Do każdej pracy dołączony jest certyfikatem potwierdzającym jej autentyczność giclée oraz indywidualny numer. Prawo do dystrybucji replik posiada Galeria "HD".
Ostatnie dziesięć egzemplarzy będą sprzedawane wyłącznie poprzez aukcję.
Galeria "HD" gwarantuje, że po sprzedaży całych serii 50 sztuk wielkości oryginałów i 200 sztuk zmniejszeń prace nie będą miały kolejnych edycji.
Prace pochądzą ze zbioru Jacka Filochowskiego jedynego spadkobiercy całej spuścizny artystycznej Profesora Henryka Dąbrowskiego.

Gwarancja certyfikatu

Każdy Nabywca repliki, oraz jego następca otrzymuje prawo do odtworzenia nabytego egzemplarza w przypadku jego uszkodzenia pod warunkiem udokumentowania jego prawnego pochodzenia. Egzemplarz podlegający wymianie musi posiadać możliwy do zidentyfikowania certyfikat potwierdzający jego autentyczność. Prawo do wymiany może odbyć się tylko poprzez Galerię „HD”. Posiadacz repliki ponosi każdorazowo tylko koszt wytworzenia.

Aktualne cenniki Galerii HD

Cennik Galeria HD: Dział Europa
Cennik Galeria HD: Włochy
Cennik Galeria HD: Kazimierz Dolny
Cennik Galeria HD: Dział Kraków / Małopolska / Śląsk
Cennik Galeria HD: Dział Podlasie / Zieleń
Cennik Galeria HD: Dział Warszawa