Zasady nabywania replik prac Profesora Dąbrowskiego

Prezentowane prace są edytowane w limitowanej serii po 50 replik każdej pracy w wielkości oryginalnej, oraz w ilości po 200 sztuk zmniejszeń.
Każda kopia opatrzona jest certyfikatem potwierdzającym jej autentyczność. Certyfikaty posiadają kolejne numery i rok edycji. Prawo do dystrybucji replik posiada Galeria "HD".
Każdy kupujący replikę rysunku nabywa praw do jej odsprzedaży w przyszłości po aktualnej cenie rynkowej. Kolejne dziesięć egzemplarzy sprzedawane będą po cenie wyższej od poprzedzającej ją dziesiątki.
Ostatnie dziesięć egzemplarzy będą sprzedawane wyłącznie poprzez aukcję. Limitowane zmniejszenia sprzedawane są po 300 PLN. Zmiana ceny następować będzie po zbyciu każdych kolejnych pięćdziesięciu egzemplarzy. Tym samym każda nabyta replika pracy Profesora Dąbrowskiego stanowi dla jej nabywcy oprócz walorów artystycznych, również wartość inwestycyjną.
Galeria "HD" gwarantuje, że po sprzedaży całych serii 50 sztuk wielkości oryginałów i 200 sztuk zmniejszeń prace nie będą miały kolejnych edycji. W obrocie będą znajdować się tylko jednorazowo wyemitowane serie.
Jednocześnie "Galeria "HD" zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac Profesora w planowanych edycjach albumowych, czasopismach i wydawnictwach akcydensowych. Siostrzeniec Profesora - Jacek Filochowski jest jedynym spadkobiercą i właścicielem prac prof. Henryka Dąbrowskiego.

Gwarancja certyfikatu

Każdy Nabywca repliki, oraz jego następca otrzymuje prawo do odtworzenia nabytego egzemplarza w przypadku jego uszkodzenia pod warunkiem udokumentowania jego prawnego pochodzenia. Egzemplarz podlegający wymianie musi posiadać możliwy do zidentyfikowania certyfikat potwierdzający jego autentyczność. Prawo do wymiany może odbyć się tylko poprzez Galerię „HD”. Posiadacz repliki ponosi każdorazowo tylko koszt wytworzenia.