Witaj w sklepie

Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu TU NAZWA SKLEPU, zwanego dalej "Esklepem"


§ 1


Esklep jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest:
Imię Nazwisko
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
NAZWA FIRMY z siedzibą pod adresem ADRES FIRMY, NIP: 00000000, REGON: 000000000.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Esklepie.

§ 2

Esklep jest witryną internetową, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty i usługi.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Esklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej do najnowszej wersji (nie starszej niż z 2020 roku) i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Można także złożyć zamówienie bez rejestracji, co także wymaga wypełnienia formularza.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji z oferty, wybór liczby sztuk i kliknięcie przycisku "Do koszyka", następnie na podstronie koszyka kliknięcie przycisku "Przejdź do zakupu". Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik może być przenoszony na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru, o ile jest możliwy, następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający–konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Esklep zwraca na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Esklepu, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Esklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Esklep informuje o tym Zamawiającego e-mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Esklep.